۱۳۸۸ مرداد ۱, پنجشنبه

من این وبلاگ را با سایه ام راه انداخته ام.یا سایه ام با من راه انداخته است.در این وبلاگ چیزهایی درج می شود که به من و سایه ام مربوط باشد.