۱۳۸۹ فروردین ۱۱, چهارشنبه

آخرین خبر


در این گوشه دنیا
آخرین خبر
بی خبری ست
Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ فروردین ۹, دوشنبه

رنگ به رنگ


رنگ به رنگ می شوم بس که بی رنگی

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ فروردین ۷, شنبه

چتر نجات


اگر دوست پرنده هستی به او چتر نجات نده
پرنده ای که از سقوط بترسد
لیاقت پرواز ندارد
Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ فروردین ۵, پنجشنبه

شهرت

شهرت بی ارزش است چون
پاستور میکروب را کشف کرد و به شهرت رسید
من که تو را کشف کرده ام ، در گمنامی بسر می برم

Add to Google Reader or Homepage

۱۳۸۹ فروردین ۲, دوشنبه

تغییر ساعت

ساعت من با  تپش قلب تو تنظیم شده است
جلو کشیدنی نیست

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۸ اسفند ۲۸, جمعه

ابتدای بهار

بهار از تو شروع می شود
نوروز بهانه است

Add to Google Reader or Homepage

۱۳۸۸ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

دلبر خوشنویس

 نستعلیق دلم
شکسته نستعلیق شد
کنون به ثلث دلی راضیم
مرا بنویس

۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

پری دریائی

ماهی سفید ها سر سفره هستند
و ماهی قرمز ها توی تنگ
به پری دریائی بگویید
تا اطلاع ثانوی خودش را به آدم ها نشان ندهد


۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

مرا بخوان

صدای تو
از جنس ِارتعاش هوا نیست
از جنس ِارتعاش وجود من است

۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

کدام پرنده ؟

عقاب نمی شوم
برای گلی چون تو
پرنده کوچکی  که شهد می مکد
کافیست

۱۳۸۸ اسفند ۱۱, سه‌شنبه

زنجیر و مرد

زنجیرها از آن روز که به پای یک مرد واقعی افتادند
مدام ناله می کنند