۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

قسم (6)

قسم به درخت آنگاه که بریده می شود
ریشه بیهوده در خاک پنهان نشده است

۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

اعوذ بک

پناه می برم به گل از شر گلوله رانده شده

۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه

سبب خیر

خواست با سنگ مرا بکُشد
قفسم شیشه ای بود، رها شدم

۱۳۸۹ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

پر کشیدن

دلم پر کشید
صدای گلوله برخاست
سگهای شکاری دویدند