۱۳۹۱ فروردین ۷, دوشنبه

یک نکته ازین معنی

بادی که گل ها را پرپر می کند
همان بادی است که فرفره ها را می چرخاند
من تقصیری ندارم
اختیار نگاهم را باد برده است

۱۳۹۰ اسفند ۱۹, جمعه

پرنده ای دعا می کند

دعای هر شب پرنده اسیر این بود :
خدایا به انسان بال بده
تا همه پرنده ها از قفس آزاد شوند

۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

پرنده های مهاجر

پرنده های مهاجر
تفنگ شکارچی را به دامش ترجیح می دهند
قفس در فصل مهاجرت
قفس نیست، آتش است