ه‍.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

حلال

انسان چیزی نیست جز میلی لاینقطع به حل شدن