۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

خبرِ بی خبری

خلاصه غمهایت منم
مشروح شادی هایم تویی
این خبرِسوخته گفتن ندارد

۱۳۹۰ مرداد ۱۸, سه‌شنبه

آخرین شب آرامش

بازی پرهیاهوی بچه ها را به هم نزنید
من خواب نیستم
فقط مرده ام