۱۳۸۹ آبان ۹, یکشنبه

به او بگویید (4)

به سرباز بینوا بگویید در سنگر سردش بیدار بماند
پادشاه در تخت گرمش آرام خوابیده است

۱۳۸۹ آبان ۳, دوشنبه

سایه وار

عشق‌ مثل سایه است
نه آنقدر دور است که بتوان فراموشش کرد
نه آنقدر نزدیک است که بتوان تصاحبش کرد

۱۳۸۹ مهر ۲۸, چهارشنبه

دل چیست ؟

دل نوعی ماهی قرمز است
که در اقیانوس اشک زندگی می کند
دشمنش منطق و غذایش عشق است

۱۳۸۹ مهر ۲۵, یکشنبه

وارث پیامبران

من وارث پیامبرانم
از نوح ، طوفان بدون کشتی
از ابراهیم ، آتش بدون گلستان
از موسی ، آوارگی بدون سرزمین موعود
از عیسی ، صلیب بدون دم مسیحایی
از محمد ، ابولهب بدون حمزه را
به ارث برده ام

۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه

از تابلوها

تابلوها دروغ می گویند
عشق کوچه بن‌بست ندارد

۱۳۸۹ مهر ۱۸, یکشنبه

ترسم نرسی

خدمت به خدا با کشتن انسانها مثل
تمیز کردن معبد با دستمال خونالود است

۱۳۸۹ مهر ۱۳, سه‌شنبه

آه

آه ، یک کلمه نیست
آه ، عصاره زندگی انسان‌هاست

۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه

یادها و آدم‌ها

کسی که با او خندیده‌ای ، دیر فراموش می شود
کسی که با او گریسته‌ای ، هرگز فراموش نمی شود