ه‍.ش. ۱۳۹۱ تیر ۸, پنجشنبه

خانه ای در خورد فیل

- چطوری چهار تا فیلو توی یه فولکس جا می دن؟
+ همونطوری که یک عشق محالو تو یه دل عاشق جا می دن

ه‍.ش. ۱۳۹۱ خرداد ۲۰, شنبه

لقب اعظم

لیلی، اسم است
و مجنون، لقب
هر عاشقی مجنون است
ولی هرمعشوقی لیلی نیست