۱۳۹۲ مرداد ۱۲, شنبه

چه کرده ای؟

این همه سخنور و من گنگ
این همه پهلوان و من نحیف
این همه دارا و من ندار
چه کرده ای با دل بیچاره
که لحظه ای امید از تو نمی برد؟