ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۷, جمعه

5 -انصاف نیست که...

انصاف نیست که
حروف سرد در آغوش هم باشند
من از آغوش گرم تو محروم باشم
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه

دریای عشق

در دریای عشق
شناکردن ممنوع و
غرق شدن آزاد است
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

عشق بازی

عشق بازی
بازی جوانمردانه ای نیست چون
عاشق و معشوق برای باختن ِ دل تبانی می کنند
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

جهنم

جهنم نیازی به آتش ندارد
نبودن تو کافیست
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

2- به او بگویید

به مسافران زندگی بگویید
تلاش را از چرخها یاد بگیرند
اتحاد را از جاده ها
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۵, شنبه

رهایی

عشق یعنی
رهایی از رهایی
Add to Google Reader or Homepage


فراموشی

جز یادت
چیزی یادم نمی آید
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

4-انصاف نیست که ...

انصاف نیست که
یک دل
بار ِ پنج حس را به دوش بکشد
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

به او بگویید

به آفتاب بگویید
قبل از آن که خون شمشیرها را خشک کند
دل یتیمان را گرم کند
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

علف های هرزه

در امپراتوری علف های هرزه
بریدن سر گلها
مقدس ترین مراسم است
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه

کتابخانه من


در کتابخانه من
 
بینوایان برای رسیدن به جزیره گنج  تلاش می کند
ابله
 و تاریخ تمدن دوستان صمیمی هستند
 
آشپزی آسان جای خالی  لذات فلسفه را پر کرده است

Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

فهرست اعلام

در کتاب ِ " آسمان خدا "
در فصل ِ " زمین را بهتر بشناسیم "
در بخش ِ " موجودات زنده "
یک لکه کوچک در حاشیه صفحه وجود دارد
آن لکه منم
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

3-انصاف نیست که ...

جایی گمت کنم که
همه پیدایت می کنند
Add to Google Reader or Homepage


دیکته عاشقانه

دلبر بر دل نشست
دلدار دل ندارد
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

2- معلم زندگی

زندگی
معلم سر به هوایی است
منطق درس می دهد ولی
دینی امتحان می گیرد
Add to Google Reader or Homepage


معلم زندگی

زندگی
معلم سخت گیری است
اجتماعی درس می دهد ولی
انفرادی امتحان می گیرد
Add to Google Reader or Homepage