۱۳۹۲ خرداد ۹, پنجشنبه

نیمکت شکسته

بیچاره نیمکت شکسته
به یاد بچه ها
زخم های یادگاری رو تنش را مرور می کند

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۰, جمعه

آب، بیابان، غریق

شاد یا غمگین؟
قایق سوراخدر بیابان تفته
غرق نشد
ولی آب را هم ندید