۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

دست آموز

آسمان را دست آموز کرده ام تا
دلگیر که می شوم ، ببارد
شاد که می شوم ، بتابد
خشمگین که می شوم ، بغرد
Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

کاوش

هزار سال دیگر
یک باستان شناس مرا در حالی پیدا می کند
که تو را پیدا نکرده ام
Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

يک مشت خدا

مشتت را باز کن
خدا در مشت ِ بسته جا نمي گيرد
در قلب ِ باز جا مي گيرد
Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

شروع تو

شروع تو
پایان دلیل های من است
Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه

اهل

دقیقا در انتهای هر روز
لحظه ای هست
که نه امروز است و نه فردا
من اهل آنجا هستم
Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

بی دلیل

آفرینش انسان دو دلیل مهم دارد :
خنده های بی دلیل و
گریه های بی دلیل
Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

بهترین بازی

چشمهایم
مات نگاه خسته و مهربانش شدند
و شاهم
مات پیاده از رمق افتاده اش
غمگین ترین پیرمرد پارک خندید
زیباترین بازی زندگیم بود
Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

هدیه نور


عکس تو
هدیه نور است به عکاس
یا هدیه خداست به من ؟
Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

گره


هر طور دوست داری گره بزن
فقط یادت باشه
آخرش خودت باید این گره رو باز کنی

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

انصاف نیست که ...

دنیا آن قدر کوچک باشد که
آدم های تکراری را روزی صد بار ببینم
و آن قدر بزرگ باشد
که نتوانم تو را حتی یک بار ببینم
Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

الفبای عشق

قاف عشق عین عشق است

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه

آهسته برانید !

خطر عبور خاطره
Add to Google Reader or Homepage

۱۳۸۹ فروردین ۱۴, شنبه

جستجو

در جستجوی کسی هستم که
در جستجوی من باشد
Add to Google Reader or Homepage