ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

دست آموز

آسمان را دست آموز کرده ام تا
دلگیر که می شوم ، ببارد
شاد که می شوم ، بتابد
خشمگین که می شوم ، بغرد
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

کاوش

هزار سال دیگر
یک باستان شناس مرا در حالی پیدا می کند
که تو را پیدا نکرده ام
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

يک مشت خدا

مشتت را باز کن
خدا در مشت ِ بسته جا نمي گيرد
در قلب ِ باز جا مي گيرد
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

شروع تو

شروع تو
پایان دلیل های من است
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه

اهل

دقیقا در انتهای هر روز
لحظه ای هست
که نه امروز است و نه فردا
من اهل آنجا هستم
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

بی دلیل

آفرینش انسان دو دلیل مهم دارد :
خنده های بی دلیل و
گریه های بی دلیل
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

بهترین بازی

چشمهایم
مات نگاه خسته و مهربانش شدند
و شاهم
مات پیاده از رمق افتاده اش
غمگین ترین پیرمرد پارک خندید
زیباترین بازی زندگیم بود
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

هدیه نور


عکس تو
هدیه نور است به عکاس
یا هدیه خداست به من ؟
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

گره


هر طور دوست داری گره بزن
فقط یادت باشه
آخرش خودت باید این گره رو باز کنی

Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

انصاف نیست که ...

دنیا آن قدر کوچک باشد که
آدم های تکراری را روزی صد بار ببینم
و آن قدر بزرگ باشد
که نتوانم تو را حتی یک بار ببینم
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

الفبای عشق

قاف عشق عین عشق است

Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه

آهسته برانید !

خطر عبور خاطره
Add to Google Reader or Homepage

ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۱۴, شنبه

جستجو

در جستجوی کسی هستم که
در جستجوی من باشد
Add to Google Reader or Homepage