۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

خانه حقیقی


در خانه حقیقی من
خورشید 
چراغ کوچکی است که در آسمان می آویزم
زمین 
تیله ای است که با آن بازی می کنم
انسان
موجودی است که می پرستم

۱۳۸۸ اسفند ۴, سه‌شنبه

سلیمان

مورچه ای هستم بدون سلیمان
بیا و سلیمانم باش

۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

نامه ای از بی نهایت

از من
به تو
----------
تو از منی

۱۳۸۸ بهمن ۲۷, سه‌شنبه

از تو نوشتن


تمام صفحه پر از تو شد من هنوز چیزی ننوشته ام


۱۳۸۸ بهمن ۲۴, شنبه

چاه زمان


روزهای لیز از دستانم می لغزند
و در چاه زمان گم می شوند
پشت پرده گذر زمان
توطئه ای برای کشتن امروز جریان دارد
 

۱۳۸۸ بهمن ۲۳, جمعه

گزینه آخر


گزینه آخر
چه همه موارد باشد
چه هیچکدام
تنها گزینه عاشقان است


۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

پروانه

پروانه را در مشت گرفتی
پرواز را چه می کنی؟

۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

بال

فروشنده: چه می خواهی؟
من : یک چیز رویایی
او: پس یک جفت بال بردار
۱۳۸۸ بهمن ۱۲, دوشنبه

سیب حوا


نه آدم بود نه حوا
من سیبی بودم که حوا گاز زد