۱۳۹۰ بهمن ۳۰, یکشنبه

دو امدادی

زندگی یک دو امدادی است
تنهایی، مرا به تو می رساند
«بی تو بودن» مرا به آخر خط

۱۳۹۰ بهمن ۲۰, پنجشنبه

چرخ زنان

غبار به تکه گچ گفت:
« برای رقص شادمانه در نور باید مرد »

۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

بدون شرح

جسد را رها کنید
درد را تشریح کنید
آن مرد را دردی بدون شرح کشت