۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه

کمی بیشتر

با من بمان
آن‌ها که رفتن شان را طاقت آوردم
تو نبودند

۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۱, شنبه

بی پرده

غم انگیزتر از خانه های بدون پنجره
پنجره هایی هستند که رو به دیوار باز می شوند

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه

از ویرانه ها

به ویرانه بودنم نگاه نکن
شاید گنجی درین ویرانه پنهان باشد

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۸, یکشنبه

از بوسه ها

زندگی مثل بوسه است
برای لذت بردن از آن باید مکـث کرد