۱۳۸۹ مهر ۵, دوشنبه

باش

بودن اندازه ندارد
باش
تا بی‌اندازه دوستت داشته باشم

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

ای انسان

ای انسان‌ !
بیندیش که چرا می‌اندیشی

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

از رنجی که می‌بریم

درد ، مرا انتخاب کرد
من ، تو را
تو ، رفتن را
آسوده برو ! دلواپس نباش
من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم


Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

از او بپرسید

از عقاب بپرسید:
پروانه چه کم دارد؟

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ شهریور ۱۵, دوشنبه

رویای شمع

زندگی
سرگردانی یک پروانه
در میان چراغهای یک جشن است

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه

آزادی بدون مانع

بر دیوار کثیف سلول انفرادیم نوشته اند:
این سلول دیوار ندارد

Add to Google Reader or Homepage