۱۳۹۱ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

تاکسونومی

امید مرز بین پرنده و خزنده بودن است

۱۳۹۱ مرداد ۲۵, چهارشنبه

دست مرگ

گاهی دست مرگ
دست یک کودک سه ساله مهربان است
که ناشیانه آب را به گلوی پدربزرگ نودساله اش می ریزد

۱۳۹۱ مرداد ۱۴, شنبه

بقایا

از لاک پشت، لاکش باقی می ماند
از من، تنهایی