۱۳۹۷ آبان ۲۰, یکشنبه

مقالات شمس - تقلید

هر فسادی که در عالم افتاد از این افتاد که یکی یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید. المی به ذات آن عزیز رسید، نداستند که او عزیزست الا به تقلید، و تقلید گردان باشد، ساعتی گرم و ساعتی سرد. کی روا باشد مقلد را مسلمان پنداشتن؟

۱۳۹۵ مهر ۲۴, شنبه

ناپدیدار

وقتی گم می شوی یعنی زمانی پیدا بوده ای
فقط آنها که پیدا بوده اند، می توانند گم شوند
پس اگر من گم نشده ام،
 چه شده ام؟

۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

حلال

انسان چیزی نیست جز میلی لاینقطع به حل شدن

۱۳۹۳ اسفند ۱۱, دوشنبه

پیش وجودش همه خوبان عدمند

این مکان مجهز به یک دلبر می باشد

۱۳۹۳ بهمن ۲۳, پنجشنبه

بغرنج

انسان موجود پیچیده ایه
ولی نه آنقدر پیچیده که عاشق نشه

۱۳۹۳ آبان ۱۵, پنجشنبه

دَم‌ا‌دَم

- ما غرک بربک الکریم؟
+نفخت فیه من روحی

۱۳۹۳ خرداد ۱۵, پنجشنبه

یکی بود

من که جسم نداشتم
من که اسم نداشتم
ضرب و تقسیم بلد نبودم
مقابله و تفهیم بلد نبودم
من دنبال تو آمدم
وقتی نبودم، وقتی نبودی
وقتی هیچکس نبود
من پی تو می گشتم
حتی دیوانگی هم اختراع نشده بود
که کسی بگوید هی دیوانه دنبال چه می گردی؟
زبان نبود که در جواب بگویم « دلم رفته است»
شاید بی پناه تر از الانم بودم شاید نبودم
نمی دانم هنوز هم نمی دانم
با وجود اینکه همه چیز اختراع شده و سنگینی می کند
«کجائی؟» گله است. نمی پرسم

۱۳۹۳ خرداد ۷, چهارشنبه

بابل

ابراهیم را در آتش نیندازید
بت من شکسته اش خواستنی تر است
ابراهیم بینوا فقط خودش را خسته می کند

۱۳۹۳ فروردین ۳۱, یکشنبه

گل قالی

حال آن گل قالی
که در آغوش معشوقش بود
قبل از آنکه تای فرش را باز کنند

۱۳۹۲ بهمن ۲۵, جمعه

departed

کاش انا بشر مثلکم