۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

7- انصاف نیست که ...

انسان با زخم نواخته می شود
انصاف نیست بنوازی و نخوانی

۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

بی درمان

درد من این است که
درد تو را نمی فهمم

۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

از شکسته ها

با احتیاط قدم بردارید
دل‌های شکسته زیادی روی زمین ریخته

۱۳۸۹ دی ۳۰, پنجشنبه

قسم (5)

قسم به آسمان پر ستاره
من ستاره ندارم

۱۳۸۹ دی ۲۷, دوشنبه

قسم (4)

قسم به رود آنگاه که به دریا می ریزد
هیچ اشکی به هدر نمی رود

۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

قسم (3)

قسم به چشم آنگاه که تر می‌شود
دل برای بریده شدن آفریده نشده

۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه

مرو ای دوست

زندگی دوست خوبی نیست چون
در لحظه مرگ که واقعا نیازش داری
تنهایت می گذارد

۱۳۸۹ دی ۱۲, یکشنبه

کو ؟

اگر پرنده‌ام
     بالهایم کو؟
اگر ماهیم
     دریایم کو؟
اگر مجنونم
     لیلایم کو ؟