۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

به او بگویید (9)

پرنده ای که آتش می زنی، ققنوس نیست
از خاکستر مرغ عشق، اندوه بی پایان زاده می شود

۱۳۹۰ آبان ۱۵, یکشنبه

سرو

من سایه داشتم، او میوه
انتخاب برای هیزم شکن آسان بود