۱۳۹۲ دی ۷, شنبه

نگاه نکن

حکایت گنجشک و خرده نان و چرخ های تریلی است
نه خونی نه پری
پرواز کرد دلبرکم!
نگاه نکن

۱۳۹۲ آذر ۱۱, دوشنبه

نصیحتی برای پرنده ها

آرام بگیر پرنده
کرم همیشه هست
آرامش نه