۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

دو آتش، یک دود

آتش انتقامت از بیرون می سوزاند
و آتش مهرت از درون
این هیزم از گریه خیس است
ببخش اگر با دود می سوزد

۱۳۹۰ مهر ۲۶, سه‌شنبه

حتی بلندترین

من آهم
تو ماه
دستم به تو نمی رسد

۱۳۹۰ مهر ۱۸, دوشنبه

پیامبرانه

من پیامبرم
معجزه ام، متروک شدن
به هر که ترکم کرد، تکه ای از قلبم بخشیدم
من پیامبرم
معجزه ام، قلب تکه تکه ای که تا ابد درد می کند

۱۳۹۰ مهر ۱۵, جمعه

بی پناهی مدام

من، پرنده ای شکسته بال
تو، آشیانه ای که با پرواز از من می گریزد

۱۳۹۰ مهر ۱۰, یکشنبه

خزان

درخت به خواب خوش فرو می رود
برگ ها زیر پا له می شوند
بی وفائی، ریشه دارترین رسم دنیاست