۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

گزارش لحظه به لحظه یک عشق

آمدیم
نبودید
شکست

۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبه

به او بگویید (7)

به عمو زنجیرباف بگویید
زنجیر مرا نبافد
من از صدای زنجیر بیزارم

۱۳۹۰ خرداد ۲۳, دوشنبه

معارفه

او
گلوله ای که شلیک شد
من
پرنده ای که نپرید

۱۳۹۰ خرداد ۱۴, شنبه

به او بگویید (6)

به ابرها بگوئید
گاهی باران، تن ِ زخمی ِ خاک را نوازش نمی کند
فقط زخم هایش را عمیق تر می کند