۱۳۹۰ مرداد ۶, پنجشنبه

سهیم

سهم من از بلور نگاهت
شکستن بود

۱۳۹۰ تیر ۲۴, جمعه

ملاقات کابینی

شیشه از درد خرد شد وقتی
زندانی و ملاقاتی بجای لبهای گرم همدیگر
تن سرد او را بوسیدند

۱۳۹۰ تیر ۱۶, پنجشنبه

به او بگویید (8)

به سرنوشت بگویید:
اسباب بازی هایت بی‌جان نیستند
آدمند، می شکنند، آرامتر