۱۳۹۰ اردیبهشت ۷, چهارشنبه

از طوفان

ملوانان هر روز نفرینم می کنند
از آن لحظه که دل به دریا زدم
دریا رنگ آرامش به خود ندیده است

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲, جمعه

از واسطه ها

من فقط یک واسطه بودم
دل را خدا داد
و تو بردی

۱۳۹۰ فروردین ۲۷, شنبه

از دلگرمی ها

پرنده در مسیر سقوط به گلوله گفت:
دلت خیلی گرم است
تو هم عاشقي ؟

۱۳۹۰ فروردین ۱۹, جمعه

و این است عشق

یوسف بدون زلیخا، پیامبر شد
زلیخا بدون یوسف، نابود

۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

از سبزه ها

سبزه، در حسرت خاک می سوخت
آدم ها فقط آب دادن می دانستند