۱۳۹۲ دی ۲۸, شنبه

پیام بی پیامی

پیامبری می فرستم لال
چه پیامی گویاتر از خود پیامبر؟
آیا ایمان نمی آورید؟

۱۳۹۲ دی ۱۶, دوشنبه

در اتوبوس اتفاق افتاد

- آقا شما نمی شینید؟
+ نه شما بشینید من با اجازتون مرده ام
- تعارف می کنید؟
+ نخیر اصلا! راحت باشید

۱۳۹۲ دی ۱۳, جمعه

جرعه جرعه

آب می نوشد
با لذت
قایق سوراخ

در جستجوی معنا

پرتابم کرده ای به جهانی که همه در جستجوی خوشبختی هستند
تا معنایم را پیدا کنم ؟
اینقدر بی رحمی؟