۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

من کیستم ؟

نقاش نیستم ولی درد می‌کشم
باربر نیستم ولی رنج می‌برم
دارا نیستم ولی امید دارم
زیاده‌خواه نیستم ولی تو را می‎خواهم

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ شهریور ۲, سه‌شنبه

در مسیر باد

کجا ایستاده‌ای؟
چگونه باد از هر جهتی که می‌وزد
عطر تو را با خود دارد؟

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه

بخشش

کفتار
آهو را
به جرم آهو‌بودن
به مرگ محکوم کرد
آهو
کفتار را
به عذر کفتار‌بودن
بخشید

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

لطفا...

لطفا فکر نکنید‌! دروغگوها مشغول کارند

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

تکیه‌گاه

اگر او برای تو ساخته شده
من برای تو ویران شده‌ام
تکیه‌گاهم باش

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

امتحان عشق

برگه امتحانم خالی نیست
مسئله عشق تو را از یک راه ابتکاری حل کرده‌ام

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

رنج دانستن

- می‌دونی ؟
- نه
- خوش به حالت

Add to Google Reader or Homepage