ه‍.ش. ۱۳۹۲ تیر ۲۳, یکشنبه

معلق

غبار،
ناله جانسوز زمین است
از درد فرسوده شدن

ه‍.ش. ۱۳۹۲ تیر ۱۷, دوشنبه

نسیان عادی

آدم آنقدر عادت می کنه که یادش میره عادت کرده