۱۳۹۲ تیر ۲۳, یکشنبه

معلق

غبار،
ناله جانسوز زمین است
از درد فرسوده شدن

۱۳۹۲ تیر ۱۷, دوشنبه

نسیان عادی

آدم آنقدر عادت می کنه که یادش میره عادت کرده