۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

گیر ِدل

عاشق دلگیر نشو
دل معشوق گیر است

۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه

قسم (2)

قسم به کبوتر آنگاه که باز‌می‌گردد
من نامه ندارم

۱۳۸۹ آذر ۲۶, جمعه

خواب و بیدار

ما که خوابیم
بیدارها چه دردی می‌کشند !

۱۳۸۹ آذر ۲۱, یکشنبه

6- انصاف نیست که ...

انصاف نیست که
بی تو ویران شوم
با تو ویران‌تر

۱۳۸۹ آذر ۱۷, چهارشنبه

قسم

قسم به غربت کفش‌های لنگه به لنگه
هیچکس تنها نیست !

۱۳۸۹ آذر ۱۶, سه‌شنبه

بده بستان

خدایا بگیر از من هرچه گرفتنی است
و بده به من آنچه ندادنی است

۱۳۸۹ آذر ۱۲, جمعه

بی‌هوا

خدایا آلودگی آدمها از حد هشدار گذشته
دنیا رو چند روز تعطیل نمی کنی ؟