۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

از مسئله ها

بودن یا نبودن
جواب این مسئله تو هستی

۱۳۹۰ فروردین ۱, دوشنبه

سفره دل

ماهی قرمز کوچکی هستم
که با سین شروع نمی شوم
ولی راهم را به سفره دلت پیدا می کنم

۱۳۸۹ اسفند ۲۳, دوشنبه

به او بگویید (5)

به آهوی اسیر در چنگ شیرها بگویید
ناشکر نباش، تنهاتر از تو هم هست

۱۳۸۹ اسفند ۲۱, شنبه

از دیوارها

دیوارها هم عاشق می شوند
یادگاری ننویسید
اگر قصد برگشتن ندارید

۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

یاد آر

ظلم، فرزند فراموشی است
لطفا فراموش نکنید

۱۳۸۹ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

سگ و شاعر

هیچ سگی، شعر نمی فهمد
هیچ شاعری، گاز نمی گیرد
نتیجه نبرد سگ و شاعر مبهم نیست