۱۳۹۱ آذر ۲۴, جمعه

2012

مایاها واقعا خوش شانسند
من پیش بینی کردم دنیا بعد از تو تمام می شود
هیچ کس توجهی نکرد
حتی خود تو

۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

فوج

میان فوج پرندگان
آن که از زندگی سیر شده
گلوله نمی خورد