۱۳۹۵ مهر ۲۴, شنبه

ناپدیدار

وقتی گم می شوی یعنی زمانی پیدا بوده ای
فقط آنها که پیدا بوده اند، می توانند گم شوند
پس اگر من گم نشده ام،
 چه شده ام؟

۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

حلال

انسان چیزی نیست جز میلی لاینقطع به حل شدن