ه‍.ش. ۱۳۹۳ بهمن ۲۳, پنجشنبه

بغرنج

انسان موجود پیچیده ایه
ولی نه آنقدر پیچیده که عاشق نشه