ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

آی زندگی

آی زندگی
من تمام شدم
کی شروع می شوی؟

Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۷, دوشنبه

کالبد شکافی روح

فرشته‌ها نخندید
این عمیق‌ترین احساس یک انسان است
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

رویای عدل

عدالت ، خوابی است که بره‌ها می‌بینند
قصاب‌ها تعبیر می‌کنند
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

از میان میله ها

ای زندان بان
من هزار میله دارم ، تو یک کلید
تو هزار ترس داری ، من یک عشق
کدام خوشبخت تریم؟
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

تولد من

به فرشته ها بگویید مراقب بهشت باشند
شاید برای آموختن درس عشق
مدت کوتاهی در زمین بمانم
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

اطلاعیه

به استحضار می رساند
در این مکان داشتن هر‌گونه اطلاع جرم محسوب می‌شود
Add to Google Reader or Homepage


حکایت پرنده ها

قدرت
پرنده بزرگی است که
می‌رود و می‌رود و می‌رود
عشق
قناری کوچکی است که
می‌رسد و می‌رسد و می‌رسد
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

مجوز

آی آدم هایی که مجوز کسب دارید
آی سرباز‌هایی که مجوز تیر دارید
ما مجوز نفس کشیدن نداریم
مجوز اضافه ندارید ؟
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

یوسف شناسی

خوشبختی تعبیر کدام خواب است؟
خوابی که ما برای خدا دیده‌ایم یا
خوابی که خدا برای ما دیده است
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۱۵, شنبه

شگفتی‌های زندگی

از شگفتی‌های زندگی این است که
گاهی انسان‌ها در حالی می‌میرند
که زندگی نکرده‌اند
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

مادر

مادر یعنی
من زانو می زنم
تو بایست
Add to Google Reader or Homepage


ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

سرنوشت

سرنوشت قبل از ما متولد می شود
و بعد از ما می میرد
Add to Google Reader or Homepage