۱۳۹۲ مهر ۷, یکشنبه

خرده شیشه

آدم های سمباده ای
براده های تیز
بوسه های خونین