۱۳۹۳ فروردین ۳۱, یکشنبه

گل قالی

حال آن گل قالی
که در آغوش معشوقش بود
قبل از آنکه تای فرش را باز کنند

هیچ نظری موجود نیست: