۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

حلال

انسان چیزی نیست جز میلی لاینقطع به حل شدن

هیچ نظری موجود نیست: