۱۳۹۳ اسفند ۱۱, دوشنبه

پیش وجودش همه خوبان عدمند

این مکان مجهز به یک دلبر می باشد

هیچ نظری موجود نیست: