۱۳۹۵ مهر ۲۴, شنبه

ناپدیدار

وقتی گم می شوی یعنی زمانی پیدا بوده ای
فقط آنها که پیدا بوده اند، می توانند گم شوند
پس اگر من گم نشده ام،
 چه شده ام؟

هیچ نظری موجود نیست: